Modul 0: Anatomi, Fysiologi og Patologi

                Kan tages på to måder:  som selvstudie efter vejledning eller på kurser andetsteds. 

                Eksamen aflægges via skriftlige opgaver, som tilbagesendes med kommentarer og bedømmelse. 

                Dersom tilsvarende eksamen er bestået i forbindelse med andre uddannelser,
                godtages denne naturligvis.

                Der udleveres:  Pensum og opgaver samt eksamensopgaver.

                De anbefalede lærebøger anskaffes af den studerende.

 

Pris for rettelse af hjemmeopgaver og eksamensopgaver.  kr. 1000,-

 

Modul 1: Biomedicinens Grundprincipper  & Meridianlære.  1. halvår

Kurser:      2 dage samlet med gennemgang af de to fag.  Stoffet forudses læst.

                Efter 1 – 2 uger:  1 dag med øvelser og repetition heraf.

                Opgave besvarelse indsendes pr. mail og sendes tilbage med kommentarer.

                Eksamen, skriftlig, sendes tilbage med kommentarer og bedømmelse.

 

Pris for Modul 1: kr. 6000,-

 

Modul 2: Klassisk Homøopati & Organterapi.    1. halvår

                Foruden hovedmaterialet omfatter faget også: Hormoner – en oversigt,

                Homøopati (artikel af Asbjørn Clausen),

                Organterapeutisk Behandling (cases), Organterapi – opgaver,  Organterapi – Eksamen

 

Kurser:     Klassisk Homøopati:  2 dage

                Organterapi:  2 dage

                Repetition og øvelser:  1 dag

                Opgavebesvarelser indsendes pr. mail og sendes tilbage med kommentarer

                Skriftlig eksamen sendes tilbage med kommentarer og bedømmelse

 

Pris for Modul 2: kr. 9000,-

 

Modul 3: Ernæring og Nutrienter.    2. halvår

                Ernæring, vitaminer, mineraler, nutrienter:  aminosyrer, enzymer, etc.

                Essentielle sukkerstoffer, Fedtsyrerne, Omega liste, pH kost

                Pensum, Litteratur liste, Opgaver + Eksamen

 

Kurser:      2 dage  + opgavedag + 1 opfølgningsdag,

                Opgaver indsendes pr. mail og tilbagesendes med rettelser og kommentarer.

 

Pris for Modul 3: kr. 7500,-

 

Modul 4: Klassisk Immunologi.   2. halvår

Kurser:      3 x 1 dags undervisning + opgaver + Eksamen    

                Udleveres: Kompendium med noter.

                Opgaver indsendes pr. mail og tilbagesendes med rettelser og kommentarer

                Skriftlig eksamen rettes og kommenteres.               

 

Pris for Modul 4: kr. 6000,-

 

Modul 5: Alternativ Immunologi & Immunterapi.   3. halvår

                Alternativ Immunologi, Anvendt Immunterapi, Opgaver i Alternativ Immunologi,

                Opgaver i Alternativ Immun – & Symbiose terapi tilbagesendes med rettelser og

                kommentarer.  Eksamen tilbagesendes med rettelser og bedømmelse.

 

Kurser:      3 + 3 dage + 2 x hjemmeopgave + 2 x eksamen

 

Pris for Modul 5: kr. 12.000,-

 

Modul 6: Phytoterapi & Drænering.     4. halvår

                 Teoretisk, historisk gennemgang af urtemedicin.

                 Desuden:  Oversigt (kompendium) over de urtetinkturer, som vi arbejder med. 

                 Hjemmeopgaver indsendes pr. mail og tilbagesendes med rettelser og kommentarer.

                 Eksamen tilbagesendes med kommentarer og bedømmelse.

 

Kursus:      2 dage

                 Opgavebesvarelse indsendes pr. mail og sendes tilbage med kommentarer.

                 Skriftlig eksamen sendes tilbage med kommentarer og bedømmelse.

 

Pris for Modul 6: kr. 4500,-

 

Modul 7.1: Biomedicinsk Strategi, første del.       4. halvår

                 I dette modul samordnes viden fra alle tidligere moduler, og de studerende øver sig i

                 at sammensætte programmer til patienter på baggrund af kliniske målinger.

                 Her samles teori og praksis, idet modulet også virker som en repetition af den viden, der

                 tilegnet under studiet, samtidigt med at det praktiske arbejde med patienter startes. 

                 D.v.s. at der også indøves praktiske målinger på det apparat, som den enkelte studerende

                 vælger at arbejde med.

                 Der lægges endvidere vægt på at se sammenhængen mellem de fysiske tilstande og de

                 psykiske forudsætninger og relationer.

 

Kurser:       3 dage + opgaver  

 

Pris for Modul 7.1: kr. 6000,-

 

Modul 7.2: Biomedicinsk Strategi og Klinik/Praksis.   5. halvår

                 Arbejdet med de konkrete klinisk målinger fortsættes og intensiveres.  Meget vigtig er

                 øvelsen omkring tolkninger af målingerne, opstillinger af programmer og fremtidige

                 strategier for hver patient.

               

Kurser:       3 dage + indlevering af mindst 5 patientjournaler til godkendelse + opgaver
                  samt skriftlig eksamen for modul 7.1 og modul 7.2 samlet.

 

Pris for Modul 7, 2.del: kr. 8500,-

 

Det individuelle forløb.    5. halvår (og evt. et 6. halvår)

                  Individuel klinisk supervision (efter behov).  Denne supervision kan med fordel gives til

                  en lille gruppe (2 – 4 personer) samlet, hvorved der er tid til spørgsmål og individuel

                  vejledning samt til gruppe diskussioner.  Supervision kan også gives til studerende

                  enkeltvis og kan omfatte alle sider af fagene og det praktiske kliniske arbejde.

 

Pris for supervision: 500,- kr./time (i alt, d.v.s. at gruppens medlemmer deler betalingen).

 

Mundtlig praktisk eksamen

                  Mundtlig praktisk eksamen afslutter uddannelsen og foregår som en patienttest med

                  angivelse af program og personlig vejledning om kost o.a. nødvendigt – under

                  overværelse af to censorer.

 

Pris for Praktisk eksamen med 2 censorer:  kr. 2000,-

 

I alt:  kr. 62.500,-  + udgifter til den individuelle supervision sidst i studiet.

 

Studieplan

Studieplanen følger fagenes rækkefølge, og der udleveres nøgle til hvert enkelt modul, når det foregående modul er fuldført og bestået.  Desuden er det en forudsætning for modtagelse af nøglen til et modul, at dette er betalt.

Dog er det således, at Modul 0 læses parallelt med de alternative fag, enten som selvstudie eller på kurser andet steds, og eksamen bør bestås inden den studerende starter Modul 4: Klassisk Immunologi.

 

Tilmelding til Holistisk Biomedicin Uddannelse

Tilmelding sker på mail: gunverjuul@gmail.com  –   hvorefter der sendes oplysning om betalingsmåde og derpå nøglen til det pågældende modul.

 

Der oprettes et forum, hvor alle studerende kan diskutere faglige spørgsmål og hente hjælp hos hinanden og hos lærerne.  Desuden er det til enhver tid muligt at henvende sig til Gunver Juul eller til den lærer, som har pågældende fag med individuelle spørgsmål.